Remont mostu w Rajczy

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 7+186 w miejscowości Rajcza”, w dniu 29.06.2015 r. na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, za powstałe utrudnienia przepraszamy

most-rajcza