PZD.33.og.2015„Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych”.

PZD.33.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 08.05.2015r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 15.07.2015r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót.

Załączniki do pobrania

Skip to content