PZD.27ogólna.2016 „ Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego”

PZD.27.ogólna.2016

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„ Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych  powiatu żywieckiego”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert:   03.06.2016 do godz. 12.00

Termin wykonania:            do 15.07.2016

 

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski  – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161  e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

 

Załączniki:

–             Zapytanie ofertowe, przedmiar robót

 

Załączniki do pobrania

Skip to content