Remont mostu w Sopotni Małej

W dniu 19 października rozpoczyna się remont mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S (ul. Myśliwska) w Sopotni Małej w km 15+733. Planowany termin zakończenia robót: 26.10.2016. Przejazd na odcinku Sopotnia Mała – Jeleśnia będzie możliwy drogą powiatową nr 1479 S (ul. Plebańska).

Remontowany most