PZD.252.76.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z parkingiem typu Park and Ride: Odcinek I – km od 10+777 do 10+843; Odcinek II – km od 11+298 do 12+053; Odcinek III – km od 14+820 do 16+045 położonych wzdłuż drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w miejscowości Ujsoły i Glinka”

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Załączniki do pobrania