PZD.252.72.2020 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 S Kuków – Koszarawa w km od 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego do mostu drogowego w m. Koszarawa) – odcinek w km od 10+150 do km 10+207”

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Skip to content