DP 1407 S w Tresnej

Trwają roboty budowlane w Tresnej. PZD w Żywcu buduje kamienny mur oporowy, aby zabezpieczyć uszkodzony podczas licznych powodzi korpus drogi powiatowej nr 1407 S w Tresnej. Prace potrwają do końca listopada bieżącego roku.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

               

Skip to content