Nowy odcinek barier w Juszczynie, Gmina Radziechowy-Wieprz

PZD w Żywcu informuje, iż  w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S w Juszczynie powstał testowy nowy odcinek barier z stali konstrukcyjnej COR-TEN B odpornej na warunki atmosferyczne. Właściwośćść ta związana jest ze specjalnym składem pierwiastków, który powoduje wydzielanie się na powierzchni stali tlenków miedzi – patyny. Jest to bardzo korzystny materiał dla środowiska, jego ochrony oraz powoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jest to bariera drogowa o nazwie PASS+CO.  Zbudowana jest między innymi ze stali konstrukcyjnej S355JR.
mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu