wrzesień 2018

Przebudowa drogi powiatowej w Zarzeczu zakończona

[vc_row][vc_column width=”1/2″] PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21 września br. zakończona została przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1406 w Zarzeczu na odcinku od drogi wojewódzkiej Żywiec-Bielsko-Biała do Domu Ludowego. Wykonano następujące roboty drogowe – cięcie nawierzchni, oczyszczenie rowów, montaż studzienek ściekowych przy krawężnikowych, nowa nawierzchnia bitumiczna, oznakowanie poziome i pionowe, pobocza z kruszyw […]

Przebudowa drogi powiatowej w Zarzeczu zakończona Read More »

Poprawa bezpieczeństwa na Al. Piłsudskiego w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż  w celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1463 S Al. Piłsudskiego i ul. Jan w Żywcu zamontowano w dniu 26 września br. znak podświetlany bateriami słonecznymi D-6. (TK) [vc_row][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row] [vc_row][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Poprawa bezpieczeństwa na Al. Piłsudskiego w Żywcu Read More »

Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca

Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły, będące przedmiotem projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”. Projekt realizowany jest w partnerstwie polsko-słowackim z Miastem Čadca przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja  2014 -2020.

Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca Read More »

Oznakowanie przejścia dla pieszych (Al. Piłsudskiego w Żywcu) podświetlanym znakiem

PZD w Żywcu informuje, iż  w ramach robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa na miejskim odcinku drogi powiatowej nr 1463 Al. Piłsudskiego w Żywcu na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Jana, gdzie odbywa się największy ruch młodzieży i dzieci uczęszczających do szkól z osiedli mieszkaniowych i pobliskich zabudowań, oraz innych uczestników ruchu, 

Oznakowanie przejścia dla pieszych (Al. Piłsudskiego w Żywcu) podświetlanym znakiem Read More »

Kontrola robót w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gmin Rajcza i Milówka

PZD w Żywcu informuje, iz  w dniu 19 września 2018 roku dokonano kontroli robót w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gmin Rajcza i Milówka, tj. przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w Soli,  przebudowy drogi powiatowej nr 1450 S w Kamesznicy i zakończonej inwestycji osuwiskowej w ciągu drogi powiatowej nr 1437

Kontrola robót w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gmin Rajcza i Milówka Read More »

Utrudnienia związane z remontem drogi nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w m. Koszarawa

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż  w dniu 17 września 2018 roku w godzinach od 7 – mej do 19 – tej wykonywany będzie remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja  w km od 9+900 do km 10+280 w miejscowości Koszarawa (odcinek nad drugim mostem od skrzyżowania w centrum Koszarawy przy Szkole Podstawowej

Utrudnienia związane z remontem drogi nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w m. Koszarawa Read More »

Skip to content