Oznakowanie przejścia dla pieszych (Al. Piłsudskiego w Żywcu) podświetlanym znakiem

PZD w Żywcu informuje, iż  w ramach robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa na miejskim odcinku drogi powiatowej nr 1463 Al. Piłsudskiego w Żywcu na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Jana, gdzie odbywa się największy ruch młodzieży i dzieci uczęszczających do szkól z osiedli mieszkaniowych i pobliskich zabudowań, oraz innych uczestników ruchu,  w tym szczególnie osób starszych, przedmiotowe przejście dla pieszych zostanie oznakowane nowym znakiem D-6 podświetlanym zasilanym energią słoneczną.

 

mgr inż. Tomasz Kotajny PZD w Żywcu

Skip to content