luty 2018

PZD.26.og.2018 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin składania ofert:   05.03.2018 do godz.12.00 Termin wykonania:   31.07.2018 Kryterium: […]

PZD.26.og.2018 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Read More »

Kontrola stanu zaawansowania robót na mostach w ramach programu Interreg.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje że Dyrektor dokonał kontroli stanu zaawansowania robót na mostach w ramach programu Interreg. Pomimo trudnych warunków zimowych Wykonawca kontynuuje prace budowlane. (DK) [vc_row][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Kontrola stanu zaawansowania robót na mostach w ramach programu Interreg. Read More »

PZD.20.ogólna.2018 „ Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

PZD.20.ogólna.2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „ Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych  na terenie powiatu żywieckiego” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin składania ofert:   21.02.2018 do godz.

PZD.20.ogólna.2018 „ Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Read More »

Wyświetlacze radarowe

[vc_row][vc_column width=”1/3″] Z inicjatywy Starosty Żywieckiego pana Andrzeja Kalaty, członka Zarządu Powiatu Żywieckiego pana Józefa Stopki, Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, w dniu 06 lutego 2018 r. na drogach powiatowych zostały zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości Viasis Plus – Solar. Urządzenia zostały zamontowane w ciągu drogi nr 1435S w Węgierskiej Górce i Ciścu oraz 1439S

Wyświetlacze radarowe Read More »

Skip to content