luty 2017

Wycinka drzew na DP 1405 S ul. Leśnianka w Żywcu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż wykona na przełomie lutego i marca br. następujący zakres robót, dotyczących utrzymania zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego: usunięcie dębu szypułkowego o odw. 407 cm, zlokalizowanego na wysokości foliowego namiotu na terenie zakładu „Metalik”, w odległości 0,3m od krawędzi jezdni. Korona drzewa przewiesza się nad […]

Wycinka drzew na DP 1405 S ul. Leśnianka w Żywcu. Read More »

Wykonanie i montaż w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a Polska – Słowacja 2014-2020(Nr projektu : PLSK.02.01.00-24-0012/16).

PZD.15.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie i montaż  w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.:  „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a

Wykonanie i montaż w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a Polska – Słowacja 2014-2020(Nr projektu : PLSK.02.01.00-24-0012/16). Read More »

Skip to content