Wycinka drzew na DP 1405 S ul. Leśnianka w Żywcu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż wykona na przełomie lutego i marca br. następujący zakres robót, dotyczących utrzymania zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego:

  • usunięcie dębu szypułkowego o odw. 407 cm, zlokalizowanego na wysokości foliowego namiotu na terenie zakładu „Metalik”, w odległości 0,3m od krawędzi jezdni. Korona drzewa przewiesza się nad całym pasem jezdni, pień drzewa jest lekko wychylony i posiada pęknięcie mrozowe, ponadto system korzeniowy uszkodził nawierzchnię asfaltową;
  • usunięcie dębu szypułkowego o odw. 298 cm zlokalizowanego blisko ogrodzenia zakładu „Metalik” w odległości 0,7m od krawędzi jezdni.

Zakres robót obejmuje również uprzątnięcie terenu z urobku drzewnego po zakończeniu wycinki drzew. Roboty mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi powiatowej. Za ewentualne utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Dyrektor PZD w Żywcu

mgr inż. Tomasz Kotajny