Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km 14+307 w miejscowości Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia”

Skip to content