Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km 14+307 w miejscowości Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania