Zamknięcie czasowe odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna na dł. 245 mb

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 08.07.2021 roku w godzinach 7.00 – 17.00 w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S w km od 5+549 do km 5+794 w Tresnej z uwagi na wykonywanie nowej nawierzchni drogi powiatowej całą szerokością droga będzie zamknięta.
mgr inż. Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu