Zakaz wjazdu pojazdów powyżej 7,5t na drogę powiatową w Glince w rejonie kamieniołomu.

Informuje się, iż droga powiatowa nr 1439 S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do Soblówki w miejscowości Glinka jest ograniczona tonażowo do 7,5 t z uwagi na powstałe uszkodzenia.

Informujeme, že na okresnej ceste číslo 1439 v úseku od križovatky s okresnou cestou do Soblowki v obci Glinka je obmedzená tonáž na 7,5 t v dôsledku škôd.

Skip to content