Dotyczy: Ustawienia znaku drogowego B-18 „10t” oraz B-33 „30” w ciągu drogi powiatowej nr 1419 S na dojazdach do obiektu mostowego w km 1+826.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku ze złym stanem technicznym (uszkodzona żelbetowa płyta pomostowa, wyrwa w jezdni) mostu w ciągu DP 1419 S w km 1+826 (zgodnie z art. 20 pkt. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych), awaryjnie wprowadza ograniczenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton oraz wprowadza ograniczenie prędkości do 30 km/h o czym informować będą stosowne znaki B-18 „10t”oraz B-33 „30” umieszczone na dojazdach do mostu.

Każdy przejazd pojazdu cięższego niż 10 ton niesie za sobą poważne ryzyko uszkodzenia
i zniszczenia obiektu – katastrofy budowlanej,
a przy tym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego użytkowników mostu.

 

mgr inż. Anna Mieszczak
Główny Specjalista – sekcja mostowa

3-image002 2-image001

KODAK Digital Still Camera

1-image005

KODAK Digital Still Camera

Skip to content