Wyświetlacz prędkości na ulicy Leśnianka w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż celem poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S – ulicy Leśnianka w Żywcu zamontowano w poboczu przedmiotowej drogi powiatowej od strony Lipowej wyświetlacz prędkości. Podczas wizji w terenie w dniu 19 grudnia bieżącego roku, gdy montowano to urządzenie zaobserwowano znaczne ograniczenie prędkości wielu poruszających się pojazdów po w/w drodze powiatowej. Odcinek tej ulicy jest szczególnie niebezpieczny, często dochodzi na nim do przekraczania przez użytkowników ruchu dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA