Odbiór mostu drogowego w Sopotni Małej

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 08.01.2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w Sopotni Małej w km 14+414. Jet to most żelbetowy z nawierzchnia bitumiczna i energochłonnymi barierami stalowymi. Dofinasowanie tego zadania z środków zewnętrznych za środków na usuwanie skutków powodzi wynosiło 767024 zł brutto, a z rezerwy ogólnej budżetu państwa 459546,00 zł brutto. Gdyby nie dofinasowanie tego zadania z środków rządowych, przebudowa tego mostu nie byłaby możliwa. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Żywieckiego i Gminy Jeleśnia oraz miejscowy Ks. Proboszcz z Sopotni Małej.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu