Ul. Komonieckiego w Żywcu

PZD w Żywcu dokonało kolejnych robót w pasie ulicy Komonieckiego w Żywcu polegających na ścięciu zawyżonych poboczy i pogłębieniu rowów odwadniających. Są to działania polegające na poprawie odwodnienia w tym rejonie przedmiotowej drogi powiatowej.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

                  

Skip to content