Osuwisko w Żywcu Moszczanicy

Informujemy, iż rozpoczynamy za kwotę około 2.7 mln PLN zabezpieczanie osuwiska przy ul. Rychwałdzkiej w Żywcu.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu