Testy nowego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z inicjatywy Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu i dzięki uprzejmości firmy Road Service z Bielska-Białej tutejszy Zarząd wprowadził na drodze powiatowej nr 1435 S w miejscowości Cisiec wyświetlacz prędkości rzeczywistej Radar Evolis. Urządzenie jest testowane od 15 grudnia b.r. Wyświetlacz radarowy pokazuje rzeczywista prędkość nadjeżdżającego pojazdu i wyświetla komunikaty zachęcające do bezpiecznej jazdy. Urządzenie zbiera również dane statystyczne dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości. Tego typu urządzenia są popularne w wielu krajach Europy, a doświadczenia w ich stosowaniu dowodzą, że:

  • efektywnie uspokajają ruch średno o 15-20%,
  • posiadają udowodnioną długotrwałą skuteczność, nawet gdy urządzenie jest zamontowane na stałe w jednym miejscu,
  • dają możliwość tworzenia statystyk ruchowych.

Wyświetlacze stosuje się w miejscach niebezpiecznych, na wjazdach do miejscowości, w okolicach szkół, dzielnic mieszkaniowych i przejść dla pieszych. Celem przeprowadzanych testów jest wykazanie przydatności tych urządzeń w naszym powiecie i zasygnalizowanie samorządom lokalnym potrzeby wprowadzania tychże urządzeń. Po dotychczasowych testach tutejszy Zarząd będzie dążył do zakupu i zamontowania na stałe wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na drogach powiatowych.

dsci0147

dsci0152
dsci0150

Skip to content