Remont drogi powiatowej nr 1458 S Radziechowy – Twardorzeczka – Lipowa


Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że dokonano remontu uszkodzonych odcinków drogi powiatowej nr 1458 S Radziechowy – Twardorzeczka – Lipowa:

  • odcinek 1 w km od 0+00 do km 0+305,
  • odcinek 2 w km od 1+210 do km 2+957,

w miejscowościach Radziechowy, Twardorzeczka i Lipowa.

Zakres robót obejmował:

  • Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
  • ścięcie zawyżonych poboczy ziemnych,
  • lokalna wymiana podbudowy,
  • warstwa wyrównawcza i ścieralna z masy mineralno-bitumicznej,
  • pobocza z kruszyw łamanych.

dsci0153s

Skip to content