Awaryjne wprowadzenie ograniczenia tonażowego na obiekcie mostowym w ciągu DP 1424 S w km 3+593

[vc_column width=”1/2″]Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku ze złym stanem technicznym (uszkodzone drewniane elementy) mostu w ciągu DP 1424 S w km 3+593 (zgodnie z art. 20 pkt. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych), awaryjnie wprowadza ograniczenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton o czym informować […]

Awaryjne wprowadzenie ograniczenia tonażowego na obiekcie mostowym w ciągu DP 1424 S w km 3+593 Read More »