1437 S

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka – Nieledwia

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1437 S Milówka – Nieledwia w km od 3+132 do km 3+138 w miejscowości Nieledwia na działce nr ewid. 4888.” Zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w terminie 30 dni od dnia 09.08.2018r. do

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 1437 S Milówka – Nieledwia Read More »

Skip to content