Utrudnienia w ciągu drogi powiatowej 1437 S w Nieledwi

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniach 4-5 marca b.r. w związku z remontem drogi (przepust drogowy) nastąpią utrudnienia w ruchu w godzinach 9:00 – 13:00. Możliwe jest czasowe zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów.

(JJ)

Skip to content