Kontrola robót na DP 1419 S w Koszarawie

Powiatowy Zarząd Dróg  w Żywcu informuje, iż  w dniu 25 października br. dokonano kontroli robót na zadaniu pn.: Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o długości 211 mb w km od 6+225 do km 6+436 w m. Przyborów i Koszarawa. Realizacja zadania obejmuje wykonywanie następujących robót: – wykonanie pali wierconych, budowa żelbetowej […]

Kontrola robót na DP 1419 S w Koszarawie Read More »