SZP.252.1.49.2022 „Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego z podziałem na 3 części w okresie od 01.11.2022 do 15.04.2023r.”

Skip to content