SZP.252.1.48.2022„Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego z podziałem na 2 części w okresie od 01.11.2022 do 15.04.2023r.”

Skip to content