Rozeznanie cenowe służące do oszacowania wartości zamówienia

W załączeniu rozeznanie cenowe dla zadania pn.: ,,Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Bystra w km 7+236 w miejscowości Koszarawa w Gminie Koszarawa.

Załączniki do pobrania

Skip to content