Rozeznanie cenowe służące do oszacowania wartości zamówienia

W załączeniu rozeznanie cenowe dla zadania pn.: ,,Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna – Kolonia w km 6+650 w miejscowości Rycerka Górna w Gminie Rajcza.

Załączniki do pobrania

Skip to content