Przebudowa DP 1425 S w Wieprzu

Dokonano w dniu 22 czerwca bieżącego roku kontroli zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz- Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz. Wykonywana jest nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej całą szerokością jezdni. Zakończenie robót planowane jest na koniec czerwca 2022 roku.
Tomasz Kotajny
PZD w Żywcu