Czyszczenie rowów w Lipowej

Dokonano czyszczenia rowów odwadniających i ścięcie zawyżonych poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S w Lipowej. Poprawiło się znacznie odwodnienie na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

Tomasz Kotajny
PZD w Żywcu
  
Skip to content