Ogólnopolskie Forum Powiatowych Zarządów Dróg w Warszawie

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 12 września br. odbyło się Ogólnopolskie Forum Powiatowych Zarządców Dróg w Warszawie celem którego było przybliżenie tematyki związanej z regulacją stosunków własnościowych gruntów zajętych pod istniejące 31 grudnia 1999 roku drogi powiatowe, egzekucją usuwania z pasów drogowych infrastruktury technicznej kolidującej z remontem, przebudową lub budową drogi oraz innych naruszeń przepisów, zmiany w prawie wodnym, uproszczenie procedury uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych dla dróg powiatowych oraz uproszczenie procedury uzyskiwania zezwoleń na wycinanie drzew z istniejących pasów drogowych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele tut. Zarządu Dróg: Tomasz Kotajny, Jolanta Korczyk i Andrzej Zieliński.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

SAVE_20190916_083256