„Odłóż telefon i zyj’ – nowe napisy w ciągu drogi powiatowej Al. Piłsudskiego w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 26 września 2019 roku w ciągu drogi powiatowej nr 1463 S Al. Piłsudskiego w Żywcu na skrzyżowaniu z ul. Jana i Południowa wykonano przy przejściach dla pieszych następujące napisy – “ ODŁÓŻ TELEFON I ŻYJ”. Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi przede wszystkim młodym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniu, jaki niesie za sobą używanie telefonu komórkowego przede wszystkim na pasach. Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem, napis ten pozwoli częściowo wyeliminować tego typu zachowania na drogach.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor w Żywcu

P1

P2

P3

P4