Kontrola zadań realizowanych przez PZD w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 18 września bieżącego roku dokonano kontroli robót realizowanych przez tut. Zarząd Dróg oraz Gminę  Ślemień w ciągu dróg powiatowych. Trwają prace związane z przebudowa starego drewnianego mostu na nowych żelbetowy  w miejscowości Sopotnia Mała w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S, wykonywane jest zabezpieczenie korpusu drogowego w Ślemieniu koszami siatko-kamiennymi drogi powiatowej nr 1411 S, budowa nowego chodnika dla pieszych w centrum Ślemienia w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S realizowana przez Gminę  Ślemień.

Kontrole przeprowadzili przedstawiciele PZD w Żywcu: Tomasz Kotajny, Jolanta Korczyk i Andrzej Zieliński.

(TK)