Kontrola robót w ciagu ulicy Komorowskich w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 05.09.2019 roku dokonano kontroli robót wykonywanych przy remoncie odcinka chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Komorowskich w w Żywcu na odcinku od ulicy Jana do sklepu Żabka. Termin zakończenia robót planowany jest w połowie miesiąca września bieżącego roku. Jest to kolejny nowy odcinek nawierzchni chodnika w pasie przedmiotowej drogi powiatowej,. Również dokonano remontu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ulica Komorowskich w Żywcu, tj. wpustów ulicznych w rejonie przystanku MZK obok bloków wojskowych w ciągu tej ulicy celem poprawy odwodnienia.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA
PENTACON DIGITAL CAMERA