Wykonywanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż trwają prace związane z wykonywaniem nowego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej – DP 1465 S w Żywcu w rejonie fabryki Śrub I Kościoła Parafialnego. Zakończenie prac planowane jest na koniec września bieżącego roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu