Kontrola robót w ciągu DP 1413 S w Ślemieniu

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 26 marca br. rozpoczęto roboty z wykonywaniem nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1413 S w Ślemieniu Jasna Górka. Zakończono już budowę nowego chodnika dla pieszych, trwają prace związane z montażem nowego oznakowania pionowego, korekty poboczy i poszerzenia. Zabezpieczono ujęcie wody, które od lat służy okolicznym mieszkańcom. W wizji na budowie uczestniczył Wójt Gminy Ślemień Pan Jarosław Krzak.

mgr inż. Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu