Kontrola robót mostu w Sopotni Małej

W dniu 27 listopada odbyła się kolejna kontrola robót przy budowie nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w Sopotnia Małej. Prace prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym pod nadzorem osoby uprawnionej.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA