Konwent ZDP w Zawierciu Morsko w dniu 05.12.2019 roku

W dniu 5 – tego grudnia br. w Zawierciu Morsko odbyło się posiedzenie Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego, w którym brał udział Tomasz Kotajny i Marek Mieszczak. Przewodniczący Krajowej Rady ZDP Pan Adam Czerwiński Dyrektor PZD w Nowym Sączu wygłosił bardzo ciekawy referat na temat zarządzania drogami publicznymi w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych, jej przepisów wykonawczych oraz innych ustaw z tym związanych – wykonywania kanałów technologicznych w nowo projektowanych odcinkach dróg. Natomiast Naczelnik Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury przybliżył tematykę pozyskiwania i wykorzystywania środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz warunki techniczne dla dróg publicznych jak i uzyskiwanie odstępstw. Dyrektor PZD Pan Cezary Garczarczyk w Będzinie poruszył tematykę rozliczeń zadań mostowych wykonywanych z rezerwy ogólnej budżetu Państwa tematykę do końca danego roku kalendarzowego. Cieszy również informacja, iż Dyrektor PZD w Zawierciu Pan Henryk Goncerz uzyskał mandat radnego Gminy Police w uzupełniających wyborach. Czym więcej przedstawicieli z środowiska drogowego w samorządach tym lepiej dla zagadnień związanych z drogami samorządowymi.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA