DP 1465 S

Dokonano przycięcia drzew na ulicy Klonowej w Żywcu. Wnioskodawcą prac był MZK Żywiec.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu