Budowa mostu w Rajczy

PZD w Żywiec informuje, iż trwają prace związane z budową nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w km 0+437 w Rajczy.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu