DP 1455 S w Lipowej

Trwają w dalszym ciągu roboty związane z budową kanalizacji deszczowej przy DP 1455 S w Lipowej. Rozpoczęto układanie krawężników drogowych.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu