Budowa nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu

W dniu 14.08.2019 roku przedstawiciele tut. Zarządu Dróg wizytowali budowę nowego szpitala Powiatowego w Żywcu, gdzie obecnie PZD w Żywcu przebudowuje istniejące oświetlenie uliczne na potrzeby lądowiska dla helikopterów, a wcześniej budowali nowa drogę powiatową wraz z rondem.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD Żywiec

SAVE_20190816_082031
SAVE_20190816_082035