Bernadetta Grzegorzek

Roboty bitumiczne w ciągu drogi DP 1405 S ul. Leśnianka w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniach 02.07.2022 roku – 03.07.2022 roku w godzinach od 21.00 do 7.00 będzie wykonywana nowa warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w Żywcu (dzielnica Zabłocie) w km od 0+374 do 1+191 całą szerokością jezdni drogi. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. […]

Roboty bitumiczne w ciągu drogi DP 1405 S ul. Leśnianka w Żywcu Read More »

Informacje na temat projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK”

Tytuł projektu:  „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” Partner Wiodący:     Obec Oravská Lesná (www.oravskalesna.sk) Partnerzy projektu:  Powiat Żywiecki (www.zywiec.powiat.pl) Obec Zákamenné (www.zakamenne.sk)   Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa tras rowerowych w Polsce i na Słowacji, wraz budową parkingu, odnowieniem zabytku kultury – Kalwarii Zákamenné. Powstanie wystawa dziedzictwa

Informacje na temat projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” Read More »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km 14+307 w miejscowości Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia”

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km 14+307 w miejscowości Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia” Read More »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 9+780 w miejscowości Ślemień w Gminie Ślemień”

Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 9+780 w miejscowości Ślemień w Gminie Ślemień” Read More »

Skip to content