SZP.252.1.26.2023 – Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny seperatorów substancji ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego.

Zapytanie w załączeniu.

Załączniki do pobrania