sierpień 2021

PZD.252.58.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na zadaniem pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec”

W załączeniu zapytanie ofertowe

PZD.252.58.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na zadaniem pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec” Read More »

PZD.252.57.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad zadaniem pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec”

W załączeniu zapytanie ofertowe.

PZD.252.57.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad zadaniem pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec” Read More »

PZD.252.56.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie elektroenergetyki na zadaniem pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec”

W załączeniu zapytanie ofertowe.

PZD.252.56.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie elektroenergetyki na zadaniem pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec” Read More »

Skip to content