PZD.252.57.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad zadaniem pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec”

Skip to content